Fukurou to Koneko Lyrics - Shinigami Bocchan to Kuro Maid

Natsuki Hanae, Ayumi Mano, 花江倏樹, ηœŸι‡Žγ‚γ‚†γΏ Fukurou to Koneko Shinigami Bocchan to Kuro Maid Season 1 Ending 2 Lyrics

Fukurou to Koneko Lyrics

From the AnimeShinigami Bocchan to Kuro Maid The Duke of Death and His Maid | ζ­»η₯žεŠγ‘ゃんと黒パむド

Romaji
English
Kanji
All Lyrics

Romaji

😭 We are very sorry but there are no lyrics yet.

We are trying to translate the song right now into all the languages we have available, please be patient!

Our translators will do their best to bring you the translated song as soon as possible, visit the page from time to time to check it out! πŸ‘’β˜ οΈ

English

😭 We are very sorry but there are no lyrics yet.

We are trying to translate the song right now into all the languages we have available, please be patient!

Our translators will do their best to bring you the translated song as soon as possible, visit the page from time to time to check it out! πŸ‘’β˜ οΈ

Kanji

😭 We are very sorry but there are no lyrics yet.

We are trying to translate the song right now into all the languages we have available, please be patient!

Our translators will do their best to bring you the translated song as soon as possible, visit the page from time to time to check it out! πŸ‘’β˜ οΈ

Shinigami Bocchan to Kuro Maid Fukurou to Koneko Lyrics - Information

Title:Fukurou to Koneko

AnimeShinigami Bocchan to Kuro Maid

Type of Song:Ending

Appears in:Season 1 Ending 2

Performed by:Natsuki Hanae, Ayumi Mano, 花江倏樹, ηœŸι‡Žγ‚γ‚†γΏ

Lyrics by:Takeshi Watanabe, 渑辺剛

Shinigami Bocchan to Kuro Maid Information and Songs Like Fukurou to Koneko

Fukurou to Koneko Lyrics - Shinigami Bocchan to Kuro Maid
Shinigami Bocchan to Kuro Maid Argument

Fukurou to Koneko Lyrics - Shinigami Bocchan to Kuro Maid belongs to the anime Shinigami Bocchan to Kuro Maid, take a look at the argument:

In the realm of melancholic beauty, delicate flower petals gradually transform into lifeless ashes, serving as a tragic reminder to the young duke of the contemptible power thrust upon him—the haunting ability to extinguish life with a single touch. Shunned by his own kin, he is banished to a life of seclusion, devoid of warmth and companionship. Yet, amidst this desolation, a flicker of solace remains as the manor's devoted servants—the loyal butler Rob and the enchanting maid Alice—stand by his side, offering a glimmer of respite in his desolate existence. As the duke finds himself helplessly captivated by the blossoming sentiments he harbors for Alice, a profound frustration festers within him, stemming from the confinements imposed by his wretched affliction. Driven by an unwavering determination, he embarks on a perilous quest to sever the shackles of this ancient curse, not only to liberate himself but also to shield the beautiful Alice from the torment inherent in denying the caress of a beloved soul.

Now that you know the argument, take a look to another songs of Shinigami Bocchan to Kuro Maid also called The Duke of Death and His Maid | ζ­»η₯žεŠγ‘ゃんと黒パむド