Anata no soba ni. Lyrics - Watashi no Shiawase na Kekkon

Riria, ใ‚Šใ‚Šใ‚ใ€‚ Anata no soba ni. Watashi no Shiawase na Kekkon Opening Theme Lyrics

Anata no soba ni. Lyrics

From the AnimeWatashi no Shiawase na Kekkon My Happy Marriage | ใ‚ใŸใ—ใฎๅนธใ›ใช็ตๅฉš

Romaji
English
Kanji
All Lyrics

Romaji

๐Ÿ˜ญ We are very sorry but there are no lyrics yet.

We are trying to translate the song right now into all the languages we have available, please be patient!

Our translators will do their best to bring you the translated song as soon as possible, visit the page from time to time to check it out! ๐Ÿ‘’โ˜ ๏ธ

English

๐Ÿ˜ญ We are very sorry but there are no lyrics yet.

We are trying to translate the song right now into all the languages we have available, please be patient!

Our translators will do their best to bring you the translated song as soon as possible, visit the page from time to time to check it out! ๐Ÿ‘’โ˜ ๏ธ

Kanji

๐Ÿ˜ญ We are very sorry but there are no lyrics yet.

We are trying to translate the song right now into all the languages we have available, please be patient!

Our translators will do their best to bring you the translated song as soon as possible, visit the page from time to time to check it out! ๐Ÿ‘’โ˜ ๏ธ

Watashi no Shiawase na Kekkon Anata no soba ni. Lyrics - Information

Title:Anata no soba ni.

AnimeWatashi no Shiawase na Kekkon

Type of Song:Opening

Appears in:Opening Theme

Performed by:Riria, ใ‚Šใ‚Šใ‚ใ€‚

Watashi no Shiawase na Kekkon Information and Songs Like Anata no soba ni.

Anata no soba ni. Lyrics - Watashi no Shiawase na Kekkon
Watashi no Shiawase na Kekkon Argument

Anata no soba ni. Lyrics - Watashi no Shiawase na Kekkon belongs to the anime Watashi no Shiawase na Kekkon, take a look at the argument:

Miyo Saimori's existence is drenched in ceaseless despair. Condemned to an arranged marriage from birth, she was cruelly discarded following the tragic demise of her mother. As her father remarried, young Kaya, her half-sister, effortlessly garnered the affection that should have been shared. Meanwhile, Miyo found herself relegated to the pitiable position of a lowly servant. Consumed by the weight of her family's abusive treatment, Miyo's flickering hope for a change in fortune dimmed with each passing day. Inexplicably, Miyo's destiny takes an unexpected twist when her father summons her with a stunning revelation: she is to wed none other than Kiyoka Kudou, the esteemed head of the renowned Kudou lineage. Renowned for his aloof nature, Kiyoka summarily dismissed all of his previous betrotheds, leaving no hope for a fulfilled union. Anticipating a fate filled with harsh treatment and eventual neglect within the Kudou estate, Miyo braces herself for the worst. However, contrary to her apprehensions, Kiyoka unveils a tender side, showering her with kindness and the affection she has long yearned for. This matrimonial alliance with Kiyoka represents Miyo's singular opportunity to sever ties with her callous family and finally savor a life imbued with true happiness.

Now that you know the argument, take a look to another songs of Watashi no Shiawase na Kekkon also called My Happy Marriage | ใ‚ใŸใ—ใฎๅนธใ›ใช็ตๅฉš

About Watashi no Shiawase na Kekkon

If you still want to learn more from the anime of the song Anata no soba ni., don't miss this information about Watashi no Shiawase na Kekkon:

The much-anticipated anime series, Watashi no Shiawase na Kekkon, has finally arrived on the shelves in a captivating Blu-ray and DVD format. Available in three thrilling volumes, fans can now dive into the magic of this remarkable show. From November 29, 2023, to January 24, 2024, viewers have the incredible opportunity to bring home the enchanting experience of Watashi no Shiawase na Kekkon.

Hope you found useful this information about Watashi no Shiawase na Kekkon also called My Happy Marriage | ใ‚ใŸใ—ใฎๅนธใ›ใช็ตๅฉš